Tuisblad   I   Meer Oor Ons   I    Suksesverhale   I   Artikels   I   'Franchise'   I   Kontak Ons   

Disleksie

Wat Is Disleksie?
Liefe mama en papa, mei hart is daje seer di kiners by die skool lag vi mei omlat ek sikel om te lees en skreiv. ek wil ni meer skool toe gan ni help mei asdlief. Stevan. Stefan is nie onintelligent nie. Om die waarheid te s, volgens die evaluasies van verskeie sielkundiges is sy IK bo-gemiddeld. Maar, net soos miljoene ander kinders dwarsoor die wreld het Stefan 'n leerprobleem, wat veroorsaak dat hy sukkel op skool. Lees verder...

Die Disleksie Debat
Daar word baie gedebatteer of disleksie n lewenslange toestand is wat gediagnoseer moet word, en of dit eintlik maar net n betekenislose beskrywing is wat aangewend word vir persoonlike voordeel, en daarom stopgesit moet word, s Susan du Plessis, Direkteur van Opvoedkundige Programme by Edublox. Met hierdie twee uiteenlopende uitgangspunte aangaande disleksie, mag dit wees dat ouers van kinders wat sukkel om te lees en te skryf, wonder wat hulle nou eintlik te doen staan. Lees verder

Dagbreek vir Disleksie
Wat het Richard Branson en Tom Cruise gemeen, behalwe dat hulle bekend is? Hulle is albei met disleksie gediagnoseer en het nogtans uitgestyg. Die meerderheid mense wat met disleksie sukkel, moet met hierdie leesprobleem se vernietegende sosio-ekonomiese gevolge en emosionele invloed worstel. Die aanhoudende mislukking omdat so n lyer nie kan lees en leer nie, lei tot verleentheid, frustrasie en angs. Lees verder...

Wat Is Disleksie Regtig?
Die term "disleksie" is saamgestel uit twee Griekse woorde dys en lexis wat "swak lees" beteken. Die outydse (en dalk nog populre) siening is dat disleksie n fisiese versteuring in die brein is wat veroorsaak dat inligting verkeerd verwerk en genterpreteer word, wat dan lei tot lees-, spel- en skryfprobleme. Histories is die disleksie-etiket toegeken aan leerders met n gemiddelde tot n bogemiddelde IK, en ten spyte van "voldoende" leergeleenthede n ernstige leesagterstand het. Minder-begaafde kinders se leesprobleme was toegeskryf aan hulle intellektuele beperkinge. Lees verder...

Disleksie: Simptome, Tipes, Oorsake, Behandeling
en Meer

Sal jy asseblief in leketaal verduidelik wat disleksie is? Praat mens van n dislektiese of n disleksiese persoon? Hoe lyk disleksie? Wat is die emosionele impak van disleksie? Hoe affekteer dit n persoon se selfbeeld? Het jy dalk toegang tot statistieke oor hoeveel mense aan disleksie ly (byvoorbeeld 1 uit elke 100)? Is disleksie oorerflik? Watter raad is daar vir ouers wie se kinders aan disleksie ly? Lees verder...

Disleksie: 16 Vrae en Antwoorde
Een uit elke tien Suid-Afrikaners ly aan n graad van disleksie. Dit beteken dat sowat vyfmiljoen mense in skole, en in die werkplek, met hierdie leer- of leesprobleem sukkel. Lees die vrae oor disleksie wat in n radio-onderhoud gestel is aan Susan du Plessis, opvoedkundige spesialis en skrywer van Edublox, en luister na haar antwoorde. Lees en luister...

Keer Disleksie S
Moenie aanvaar dat jou kind se gesukkel op kleuterskool net n fase is nie. Dalk ly hy aan disleksie en hoe vroer jy ingryp, hoe beter kan jy toekomstige leesprobleme help voorkom. Die woord disleksie laat jou waarskynlik dink aan kinders wat hul letters omkeer, maar dit strek veel wyer. Wikipedia beskryf disleksie as n onvermo om te leer lees ondanks voldoende intelligensie en geleenthede. Lees verder...